ca / es

E3G Serveis Energètics

La simplificació d’una tipografia a línia i la imatge purament gràfica representen E3G, una empresa que es dedica a reduir la despesa energètica d’empreses i particulars, realitzant un estudi detallat de despeses, material i inversió. El logotip està format per línies que fan referència a les que s’utilitzen en els gràfics d’aquests estudis i es basa en el concepte de reducció. Un gràfic està compost per línies fines que diferencien els valors del mateix en diversos nivells. Hem fet un procés de sostracció tipogràfic, on reduïm al màxim una famosa tipografia escollida com a base. Aquestes línies es van treballar posteriorment per buscar equilibri i simetria. El suport és paper texturitzat que representa els diferents materials d’aïllament.

Direcció d’art, Identitat i disseny de marca.

Disseny web: www.etresg.com

xxx-prueba alt - editor medios11bbbbb