ca / es

DAFO

La identitat DAFO ofereix una imatge pròpia, i d’acord amb una galeria d’art contemporani, l’espai que ocupa i les seves intencions. La intenció gràfica és de mostrar l’esquelet que la constitueix, al·ludeix primer, a la figura geomètrica configurada per línies [connexions], i després al poliedre amb les seves diferents cares plans i espais i és sobretot un producte inacabat, deixat en un punt bàsic de creació.

Que l’espectador es quedi amb la sensació de poder finalitzar. En definitiva una invitació a desenvolupar qualsevol dels punts previs.

Direcció d’art, Identitat i disseny de marca,
Disseny gràfic, Disseny editorial.